Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


ARQUIVO AUDIOVISUAL DE ANTROPOLOXÍA GALEGA

Aproveitando os recursos e as posibilidades divulgativas que nos achega o mundo do audiovisual e da fotografía, a Sociedade Antropolóxica Galega aborda este ambicioso proxecto de creación do Arquivo Audiovisual de Antropoloxía Galega. Nesta aventura a prol do coñecemento da nosa identidade cultural preténdese recoller, en formato documental e fotográfico, todos aqueles ritos, tradicións, costumes populares, festas, músicas, bailes e calquera outra expresión cultural enmarcable na nosa cultura popular. Para poder levar a cabo este proxecto e que revirta na sociedade, ademais das presentacións e proxeccións públicas que se fagan, ponse en marcha o canal SAGA TV onde se irán colgando as distintas pezas audiovisuais de xeito que os contidos destes arquivo estean dispoñibles para todo aquel que o desexe. Asemade, cómpre subliñar o xa emprendido labor de produción de documentais de grande formato nos que se tratarán en profundidade diferentes aspectos de interese do campo da antropoloxía e da historia de Galicia. Todos estes traballos estarán dispoñibles na nosa páxina web.

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress   Blog da Antropoloxia Galega

Wordpress En Facebook

Twitter   En Twitter

Youtube   En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal