Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Os muíños de río en Galiza

Traballo de investigación e divulgación ao redor da historia dos muíños de río en Galiza, da súa arquitectura e funcionamento, dos seus usos e costumes, do patrimonio inmaterial a eles vencellados e sobre o papel económico e social que xogaron nas comunidades agrarias galegas ao longo do tempo. O traballo viuse reflectido no documental: Muíños. A memoria da Auga, dirixido polo antropólogo Rafael Quintía e realizado por João Bieites. Ano 2016.

  

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

ARQUIVO AUDIOVISUAL

TRABALLO DE CAMPO

ATLAS DO ENTROIDO

Aviso Legal