Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Mascarada15ViaVil

Nesta pasada fin de semana de xaneiro de 2015, tivo lugar a I Mascarada Ibérica en Viana do Bolo e Vilariño de Conso. As vellas montañas das Terras Altas tremeron de novo co son dos Folións no medio da invernía. A cor e o ritmo encheron a paisaxe ancestral, os espazos poboáronse da cultura que xurdiu e correu, como un cachón, dende as tan simbólicas alturas da serra.

O folión encarna de maneira excelente os valores da sociedade tradicional como son a solidariedade, o esforzo colectivo e calidade humana. Todos eles ficaron ben defendidos e actualizados nestes dous días de xenerosidade e orgullo, nos que o Fulión creou de novo ó seu redor un espazo en un tempo para compartir, expresarse e comunicar.

A carón dos bombos, das musicais aixadas e gadañas tamén, o mundo dobra e adquire propiedades diferentes e mellores das que tiña en orixe. Ó redor do folión o mundo é mellor. Os viaxeiros adquiren a condición de veciños e estes viaxan cara o interior de si mesmos para rescatar o verdadeiro espírito da natureza humana: A comunidade sostida polos seus símbolos.

Nos, a SAGA, podemos dicir que aló estivemos. Nun evento de primeira magnitude que só é posible como produto dunha tradición poderosa e fonda desenvolvida directamente, sen intermediarios, pola xente. Eles son os verdadeiros e únicos expertos e responsables da súa xestión cultural.

Jurrus, Caretos, Volantes, Piliqueiros, Mázcaras e Sidros valeron tanto como os anfitrións Boteiros de Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Crearon xuntos un espazo e un tempo máxicos no que todos xuntos reforzaron quen é cada un, todos son imprescindibles.

Nesta histórica primeira edición do evento quedou patente unha verdade. Xa o temos dito: O autenticamente valioso é ser parte dunha realidade común na que cada un, co seu xeito e verdade, é imprescindible para entender a totalidade. O contrario levaría a ficar reducido á categoría de anécdota ou capricho cun valor local.

Así pois, para a SAGA foi unha honra extraordinaria a de poder sentirse partícipe da alegría desta xente, a nosa xente, e queremos agradecer o feito de que nos quixeran facer entrega dun precioso símbolo da nosa relación. Para nos a entrega deste agasallo significa : “ A SAGA progresa adecuadamente na súa aprendizaxe”.

Así pois, xente dos Folións e Fuliós, moitas grazas por permitirnos observar, axudar, e aprender. Para iso estam

CONTIDO MULTIMEDIA:

  

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

ARQUIVO AUDIOVISUAL

TRABALLO DE CAMPO

ATLAS DO ENTROIDO

Aviso Legal