Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


Organigrama

Logo_SAGA

XUNTA DIRECTIVA

O órgano directivo da Sociedade Antropolóxica Galega está constituído polas seguintes persoas:

Presidente: Rafael Quintía

Secretario: Miguel Losada

Tesoureiro: Antonio Vázquez 

Vocal: João Bieites

Vocal: Xose Anxo Rosales

2. RESPONSABLE DE PRENSA E COMUNICACIÓN

Paz Castro

3. DESEÑO E CREACIÓN ARTÍSTICA

Responsable: João Bieites

Deseño 3D: Miguel Ângelo Bieites

Ilustradores: Francisco Sutil, Myriam Quintía, João Bieites

Maquetacións: João Bieites, Miguel Ângelo Bieites, Miguel Alonso

4. RESPONSABLE DE PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS

João Bieites

5. FOTOGRAFÍA

Pedro G. Losada

6. RESPONSABLES DE CONTIDOS EDITORIAIS

Rafael Quintía

Miguel Losada

7. ÁREA DE ANTROPOLOXÍA

SECCIÓN ANTROPOLOXÍA URBANA

Responsable: Miguel Alonso (antropólogo)

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

Aviso Legal