Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


PEDRAFITA-MENHIR

A pedrafita-menhir "Marco da Cartelida", localízase en plena bagoada, nunha depresión xeolóxica en pendente que percorre de S.O. a S.L. o Monte da Cartelida, a carón do paso dun regato natural. Este elemento lítico de granito determiña eixo liminal entre as concorrentes freguesías de San Xurxo de Queixeiro e Sta. María de Vilachá (recollidas no concello de Monfero), San Pedro de Grandal (concello de Vilarmaior), e Sta. Mariña de Taboada (concellos de Monfero, Vilarmaior e Pontedeume); do mesmo xeito, cumpre protagonismo divisorio na súa localización entre os territorios dos coruñeses e devanditos concellos de Monfero (Terras do Eume) e Vilarmaior (Terra das Mariñas de Betanzos).

A tradición oral refire expresamente do papel desta pedrafita como protagonista máxico con resolutivos efectos curativos contra
do Meigallo e contra do Mal de Ollo; ámbolos dous, “males”
recollidos na cultura popular atinxindo tanto ao eido dos “feitizos e enfeitizamentos” como ao das tradicionais enfermidades concebidas como "non de médico”.

+ info no artigo "Marco da Cartelida. Contextualización dun Marco de Termo contra o Meigallo e o Mal de Ollo", publicado no boletín dixital da S.A.G.A. "Caderno de Campo", num. 9, agosto de 2014, pax. 13-19. 
 

CONTIDO MULTIMEDIA:

  

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

ARQUIVO AUDIOVISUAL

TRABALLO DE CAMPO

ATLAS DO ENTROIDO

Aviso Legal