Sociedade Antropolóxica Galega
Galician Anthropological Society


A "PEDRA DA SERPE"

A “Pedra da Serpe”é un monumento lítico único de orixe descoñecida e datación aínda incerta, ubicado en Gondomil (Corme Aldea, freguesía de Santo Adrán), concello de Ponteceso (Costa da Morte-A Coruña). Documentado polo arqueólogo B. Sivelo en “Antigüedades de Galicia” (1.875) sempre espertou a curiosidade dos historiadores.

Conta a lenda que unha vez chegado Sto. Adrán librou a esta terra da praga das serpes ao petar fortemente co pé no chan, e facelas desaparecer todas ficando encantadas baixo este penedo. Disque na praia próxima da Ermida aínda se ven, entre a area, os tocos das árbores da antiga e rica vila de Valverde, queimada polos romanos para escorrentar as serpes.

A “Pedra da Serpe” é un penedo granítico ubicado nun cruce de camiños, que amosa diversas manufacturas de interese: pías, coviñas, e a talla dunha serpe alada na que se distingue perfectamente a cabeza, dúas ás e unha cola rematada en punta. A Cruz latina chantada actual substitúe á anterior, derrubada froito dun accidente. Esta serpe alada representa una talla excepcional no mundo occidental e acrecenta a presencia do culto ofídico en Galicia, localizado en diversos vestixios como os castros, petróglifos e antas. Este monumento representa un exempro máis da superposición da simboloxía cristiá nun lugar de posible culto pagano anterior.

A simboloxía da Serpe resulta variada e descoñecida en moitos casos, anque se relaciona coa Fecundidade, como Gardadora de Tesouros, como símbolo de Curación e Eternidade, como nexo de unión do Mundo Terrenal e o Alén, e como elemento Demoníaco. A serpe alada é un ser que está rodeado polo mito e a lenda, Vicente Risco ten recollido testemuñas de xente que asegura ter visto cóbregas voando. 

A informante, natural e veciña de Corme, de 63 anos de edade, que acompañou cara á “Pedra da Serpe”, procedeu a persinarse 3 veces unha vez chegados cabo dela. “Teño costume de facelo cando paso diante do cruceiro. Paro e fago a Cruz”.

CONTIDO MULTIMEDIA:

  

Contactos

Sociedade Antropolóxica Galega

Síguenos na Rede

Segue a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) nas Redes Sociais.

Wordpress  Blog da Antropoloxiagalega

Facebook En Facebook

Twitter  En Twitter

Youtube  En Youtube

 En Ivoox

 En Isuu

ARQUIVO AUDIOVISUAL

TRABALLO DE CAMPO

ATLAS DO ENTROIDO

Aviso Legal